آدرس شرکت: شهرقدس - انتهای خیابان امامزاده - خیابان توانبخشی - نبش کوچه ایران ترافیک - پلاک ۱
کد پستی 3114853152
تلفن: 7-46079705
شماره موبایل های واحد فروش:
09129643520
ارسال پیام در تلگرام
09129643521
ارسال پیام در تلگرام
09129643522
ارسال پیام در تلگرام

به مشاوره نیاز دارید؟

ما نزدیک به 50 سال تجربه داریم و در طول پروژه شما را پشتیبانی خواهیم کرد.

پلی پارک استار

آدرس شرکت: شهرقدس - انتهای خیابان امامزاده - خیابان توانبخشی - نبش کوچه ایران ترافیک - پلاک ۱ - شرکت پارک سبز اریکه ایرانیان
کد پستی 3114853152
تلفن 7-46079705
شماره موبایل های واحد فروش:
09129643520
09129643521
09129643522